Ngày 2/6/2022, UBND TP HCM tổ chức hội nghị triển khai các đề án khoa học (đề cương chi tiết đề án nhánh) thuộc đề án đầu tư – xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM giai đoạn 2021-2023).

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Huỳnh Thanh Nhân.

Hội nghị đã nghe báo cáo về các đề án như: “Con người đô thị”; “Xây dựng và phát triển văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2021 – 2030”; “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của chính quyền các huyện trong quá trình chuyển từ huyện thành quận hoặc thành phố thuộc TP HCM”; “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các mục tiêu kinh tế xã hội theo mô hình phát triển kinh tế đô thị của các huyện chuyển thành quận (hoặc thành phố thuộc thành phố) trong giai đoạn 2021 – 2030 và đề xuất các giải pháp thực hiện”; “Hạ tầng đô thị”…

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng việc chuyển 5 huyện thành quận hoặc thành phố là chủ trương đúng, phù hợp với xu thế của xã hội và nhu cầu phát triển của TP HCM – đô thị lớn nhất Việt Nam.

Việc chuyển đổi trên sẽ tạo ra nhiều thời cơ và cơ hội tốt cho việc đầu tư, giãn cách mật độ đô thị, tạo không gian sinh kế phát triển phù hợp.

Đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng đều các khu vực theo hướng phát huy lợi thế, đặc thù và có sự tương hỗ lẫn nhau trong chuỗi các đơn vị chính quyền đô thị vệ tinh.

Việc chuyển từ huyện thành quận (hoặc thành phố), TP HCM sẽ có cơ hội thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo góp phần đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

Việc này cũng có tác dụng thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc, tham gia bộ máy công chức chính quyền tạo hiệu quả và cân đối với trình độ dân trí cao của đô thị.
Cùng với đó, giúp hoàn thiện thể chế và cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiện đại, sáng tạo với số hóa và cải cách thủ tục hành chính ở mức cao giúp hoạt động hiệu quả, sáng tạo và mang lại chất lượng công việc cao.

Về định hướng phát triển, có 4 huyện là Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn sẽ đầu tư – xây dựng thành thành phố thuộc TP HCM. Riêng huyện Nhà Bè đầu tư – xây dựng thành quận thuộc TP HCM.