Chuyển 5 huyện ngoại thành lên Thành Phố sẽ thuận lợi hơn lên Quận

Hầu hết năm huyện đều vướng tiêu chí theo quy định là 100% xã, thị trấn phải là phường đối với chuyển thành đơn vị hành chính cấp quận.

Sở QH-KT TP.HCM mới đây đã có văn bản gửi UBND TP về rà soát, tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị TP.

Về quản lý phát triển hệ thống đô thị, sở cho biết qua đối chiếu các tiêu chí trong quy định hiện hành, so sánh với thực trạng, việc lựa chọn mô hình TP thuộc TP (tương ứng đô thị loại III) sẽ khả thi và thuận lợi hơn đối với năm huyện ngoại thành.

“Hầu hết năm huyện đều vướng tiêu chí theo quy định là 100% xã, thị trấn phải là phường đối với chuyển thành đơn vị hành chính cấp quận, trong khi chỉ đạt tối thiểu là 70% phường trực thuộc đối với đơn vị hành chính cấp TP (thuộc TP)” – Sở QH-KT TP lý giải thêm.

Trước đó, Sở Xây dựng TP cũng có văn bản về trình tự thủ tục chuyển huyện thành quận hoặc TP thuộc TP.HCM. Theo đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với UBND các huyện tổng hợp đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận (hoặc TP), tham mưu UBND TP báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo đúng quy định, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện trình tự thủ tục chuyển huyện thành quận hoặc TP thuộc TP.HCM. Quy trình gồm bốn bước.

Đối với trường hợp chuyển huyện thành TP thuộc TP.HCM, trình tự thủ tục sẽ có sự khác biệt gồm năm bước.

Bước 1: UBND các huyện căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc TP thuộc TP.HCM giai đoạn 2021-2030 của Sở Nội vụ để lập đề án đầu tư xây dựng chuyển huyện thành TP, trình UBND TP phê duyệt.

Bước 2: UBND TP trình Thủ tướng phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Sau đó, UBND TP phê duyệt chương trình phát triển đô thị TP.HCM.

Bước 3: UBND TP kiến nghị Bộ Xây dựng cập nhật vào quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND huyện thực hiện lập quy hoạch chung huyện, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Huyện triển khai đầu tư xây dựng theo đề án đầu tư – xây dựng chuyển huyện thành TP.

Bước 4: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo đề án và đạt được các tiêu chuẩn của TP, UBND huyện lập đề án phân loại đô thị, báo cáo rà soát đối với các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc TP theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bước 5: Lập đề án thành lập TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *