Bộ Giao thông yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc cầu Rạch Miễu 2 tăng gần 1.200 tỷ đồng

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp với các địa phương làm rõ nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 để xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể liên quan.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi dẫn đến tổng mức đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng 1.183 tỷ đồng.

Trước đó, Ban QLDA Mỹ Thuận có báo cáo gửi Bộ GTVT, kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu dự án cầu Rạch Miễu 2 đến tháng 12/2022 là 6.358 tỷ đồng, tăng 1.183 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt vào tháng 11/2022 là 5.175 tỷ đồng.

Lý do tổng mức đầu tư cầu Rạch Miễu 2 tăng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng khoảng 1.183 tỷ đồng so với khung chính sách về bồi thường, tái định cư đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 8/2021.

Trong đó, tỉnh Tiền Giang tăng hơn 827 tỷ đồng, tỉnh Bến Tre tăng hơn 356 tỷ đồng do áp dụng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm lập phương án bồi thường tăng từ 6 đến 20 lần.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang và Bến Tre

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, thực tế về nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng trên khu vực giải phóng mặt bằng có thay đổi về khối lượng, loại kết cấu nhà ở, vật kiến trúc so với thời điểm tư vấn khảo sát để lập khung chính sách; tăng số lượng hộ gia đình, tổ chức phải thu hồi đất, tái định cư so với khi khảo sát.

Ngoài ra, chi phí xây dựng, thiết bị của dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng gần 542 tỷ đồng do biến động giá vật liệu xây dựng, cập nhật chính sách nhân công, ca máy thi công năm 2022 do địa phương đã ban hành; cập nhật, chuẩn xác khối lượng bước thiết kế kỹ thuật so với bước thiết kế cơ sở.

Còn chi phí dự phòng của dự án cầu Rạch Miễu 2 giảm gần 542 tỷ đồng do phân bổ cho chi phí xây dựng tăng.

Sau khi xem xét đề nghị trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp với các địa phương làm rõ nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí giải phóng mặt bằng (làm rõ việc tăng do khối lượng, đơn giá, các nguyên nhân khác…) để xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể liên quan.

Hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, điều chỉnh bảo đảm tuân thủ quy định Luật xây dựng, Luật đầu tư công và các tài liệu liên quan, trình Bộ Giao thông vận tải để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *